Starostlivosť o kožu

Useň sa ako prírodný materiál vyznačuje charakteristickými znakmi ako sú farebné rozdiely, drobné jazvy, škrabance, vrásky, mnohotvárnosť lícovej kresby a pod. Všetky tieto charakteristické znaky kože zdôrazňujú prírodný charakter usne, podčiarkujú jej autentickosť.

Na základe svojej jedinečnosti si každý druh usne vyžaduje individuálne ošetrovanie, a to v závislosti od spôsobu spracovania materiálu i samotného účelu použitia.

Pravidelné ošetrovanie výrobku podľa návodu výrobcu zachováva jeho funkčnosť, krásu a predlžuje životnosť. Životnosť výrobku z prírodnej kože závisí aj od spôsobu jeho používania.

Pri nosení výrobkov z kože a kožušín treba dbať, aby sa zabránilo dlhodobému pôsobeniu dažďa a snehu, silnému znečisteniu, zamasteniu, poškriabaniu líca usne, resp. násilnému zatrhnutiu.

Je naším prianím, aby naše výrobky slúžili k plnej spokojnosti zákazníkov, preto dodržiavať určité zásady:

 • Mokrý výrobok z kože nikdy nesušte na slnku, alebo pri tepelnom zdroji
 • K odstráneniu nečistôt nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani riedidlá (benzín, acetón a pod.)
 • Chráňte výrobok pred priamym dlhodobým vystavením svetlu, môže tým utrpieť jeho farba (pri bežnom nosení slnečné svetlo samozrejme neškodí).
 • V prípade, že potrebujete výrobok odložiť na dlhší čas je dobré ho uskladniť do proti prachového obalu.

Používanie a ošetrovanie výrobkov z velúru:

 • Starostlivosť o brúsenú kožu je náročnejšia. Pre jej drsný povrch dochádza k rýchlejšiemu znečisteniu. Samotná náročnosť čistenia závisí od ochranných prostriedkov, ktorými bol samotný výrobok ošetrovaní pred znečistením. Pri dôkladnej ochrane postačí očistenie pomocou krepovej kefy. V opačnom prípade je potrebné zvoliť špeciálnu čistiacu penu a po uschnutíkožu očistiť kefou. Na čistú a suchú kožu potom aplikujeme impregnačný prostriedok.
 • Na začiatku užívania výrobkov z velúru, resp. z nubuku sa môžu uvoľňovať zvyšky brúsneho prachu. Neznamená to púšťanie farby.
 • Stopy po dažďových kvapkách, príp. snehu a zlepené velúrové vlásky po dokonalom vysušení prekartáčujte všetkými smermi mäkkou krepovou kefkou, čím odstránite aj prach.
 • Silne znečistené miesta je možné vyčistiť mäkkou krepovou kefkou alebo pregumovať gumou na kožu.

Používanie a ošetrovanie výrobkov z hladkej usne:

 • Miestne znečistenie je možné zotrieť vlhkou handričkou, namočenou v mydlovom roztoku. Koža však nesmie presiaknuť vodou!
 • V prípade, že sa na hladkej usni objavia svetlé škvrny po vyzrážanom tuku, tieto je možné odstrániť silikónovým olejom. V prípade svetlých farieb, resp. iných úprav usní olej nepoužívať!
 • Hladkú kožu je vhodné ošetrovať jemným krémom najlepšie s obsahom včelieho vosku a impregnačných látok.

Používanie a ošetrovanie výrobkov z hladkej lakovanej usne:

 • Táto povrchová úprava je citlivá na mechanické poškodenie. Preto ju čistíme mäkkou handričkou a špeciálnym krémom.
 • Nikdy nepoužívame na čistenie tvrdú kefu!
 • Na lakovanú kožu nepoužívame impregnačné prípravky, pretože by mohli poškodiť jej povrch.
 • Hladkú lakovanú kožu je vhodné ošetrovať jemným krémom najlepšie s obsahom včelieho vosku a prírodných olejov.

Používanie a ošetrovanie výrobkov zo semianilínovej a anilínovej usne:

 • Semianilínové a anilínové usne nemajú kryciu úpravu. Sú upravované slabou vrstvou farby, resp. nie sú vôbec farbené ani fixované. Lícna strana je upravená voskom, ktorý jej tým dáva osobitný, veľmi príjemný omak s vodoodpudivým účinkom. V prípade vzniku škvŕn od vody je možné je možné ich odstrániť gumou na kožu.
 • Stopy po škrabnutí je potrebné vyšúchať ručne.
 • Znečistené okraje od prachu sa čistia gumou na kožu, mastné škvrny sa nosením stratia.
 • Nosením kožených výrobkov získava useň ľahkú patinu, a to najmä z anilínových a semianilínových usní, preto nie je nutné ju tak často čistiť.

Ošetrovanie zvlášť znečistených výrobkov:

 • Mastnotu a olej z velúru je možné odstrániť práškom z kriedy alebo magnézia, ktorý nanesieme v silnej vrstve na škvrnu a necháme pôsobiť 24 hodín. Potom je potrebné ho striasť, vyfúkať a vykartáčovať. V prípade silnejšieho zamastenia je možné proces opakovať. Škvrny od cukru treba vytrieť handričkou namočenou vo vlažnej vode a vytrieť do sucha.

Osobitnú starostlivosť si vyžadujú výrobky z materiálov vo svetlých farbách. Nutná je častejšia údržba (i v priebehu sezóny) a šetrnejšie zaobchádzanie s výrobkom.

Výrobky z kože , ktoré je možné chemicky čistiť, majú zvláštne symboly na ošetrovanie. Ostatné výrobky sa môžu čistiť len vo vybraných čistiarňach, disponujúcich špeciálnym technickým zariadením na čistenie týchto výrobkov.

 

Prajeme Vám, aby Vám naše výrobky slúžili čo najdlhšie!

Späť do obchodu